Ortopedik hastalıklar denildiğinde 20. Yüzyıl başlarında travma ve çocuk felci sekeli gibi enfeksiyöz hastalıklar daha çok akla gelmekteyken günümüzde dahili bilimlerin gelişmesiyle insan ömrünün uzaması, daha farklı hastalıkları gündeme getirmiştir. Bu hastalıklar yaşlanmaya bağlı dejeneratif hastalıklar (kireçlenme) ve osteoporoza bağlı (kemik erimesi) kalça kırıklarıdır.

Bu sitede hastalara yönelik sık karşılaşılan ortopedik hastalıklar ve bunların güncel tedavi yöntemleri tamamen bilimsel verilere bağlı kalınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca tedavi ettiğimiz hastaların ameliyat sonrası dönemde nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili yardımcı bilgilere yer verilecektir.

Prof. Dr. Gürkan Özkoç

© Gürkan Özkoç 2013